(012) 379 6181 ontvangs@hstuine.co.za

ONS SKOOL SE KORTLIKSE GESKIEDENIS

Op 18 Januarie 1956 word die skool amptelik geopen met ‘n leerlingtal van 283.

Tot Augustus 1960 word tydelike asbesgeboue op die hokkieveld onder Weirstraat gebruik as die skoolterrein.

In die 1960’s vind verskeie ontwikkelings plaas; die drie verdieping hoofgebou word betrek, die rugby en tennisbane word gebou. In 1973 word die boonste rugby veld se pawiljoen ingewy. In die laat 1980’s word die hoofpawiljoen gebou om tydens atletiekbyeenkomste te gebruik.

In 1996 vier ons die skool se 40ste bestaansjaar, dit is ook die jaar waarin spreiligte middag-aand sportgeleenthede moontlik maak. Die Marabu-onthaallokaal word in 2006 in gebruik geneem saam met die herdenking van die skool se 50ste verjaarsdag.

Hoof
hoof@hstuine.co.za
AH 1
hehgrobler@gmail.com
AH 2
marlenemoorcroft@gmail.com
AH 3 (Intern)
pieter.voges68@gmail.com
Hoof
Mnr. J. Furstenberg
AH 1
Mev. E. Grobler
AH 2
Mev. M. Moorcroft
AH 3 (Intern)
Mnr. P. Voges
Afrikaans
Mnr. P. Voges
Ekonomiese Wetenskappe (BS/EBW/REK) / RTT
Mnr. E. Carstens
Engels
Mnr. D. Voges
GV/ VS / TR / Visuele Kuns / Skeppende Kuns
Me. J. Castleman
LO/ Geskiedenis / SW/ Geografie
Mev. M. Korff
Lewenswetenskappe
Mev. G. Wilkins
Fisiese Wetenskap, NW & Tegnologie
Mev. G. Dold
Wiskunde/ Wiskundige Geletterdheid/ IGO
Mnr. B. Treeby
Afrikaans Gr. 10-12
Mev. E. du Plessis
Afrikaans Gr. 8 & 9
Mev. A. Spence
Besigheidstudies
Mev. M. Mahoney
EBW
Mnr. D. Schoeman
Geografie
Mev. G. Stoop
Kreatiewe Kuns/Visuele Kuns
Me. J. Greyling
Lewensorientering Gr.10-12
Mev. Y van Schalkwyk
Lewensoriëntering Gr. 8 & 9
Mev. M. Korff
RTT
Mev. L. Jordaan
SW
Me. R. Schreüder
Verbruikerstudies
Mev. H. van Tonder
Wiskunde
Mev. P. Swart
Wiskundige Geletterdheid
Mev. A. Prinsloo
Graadhoof
Gr. 12
Mev. G Wilkins
Gr. 11
Mnr. E. Carstens
Gr. 10
Mev. G. Dold
Gr. 9
Me. J. Castleman
Gr. 8
Mnr. D. Voges
Akademie
Mev. E. Grobler & Mev. M. Moorcroft
SBST-Koördineerder
Mev. Y. van Schalkwyk
SA-Sams
Mev. M. Conradie
Rooster / Vakveranderings
Mev. G. Dold
VLR / Tuineraad
Mev. G. Wilkins & Mnr. B. Treeby
Graadvoog
Gr. 12
Mnr. B Treeby
Gr. 11
Mev. Y van Schalkwyk
Gr. 10
Mnr. D. Schoeman
Gr. 9
Mnr. W. Schutte
Gr. 8
Me. M. Mahoney
Akademie
SBST-Koördineerder
SA-Sams
Rooster / Vakveranderings
VLR / Tuineraad