(012) 379 6181 ontvangs@hstuine.co.za

KULTUUR

Die Kultuuraktiwiteite by ons skool word hoog aangeskryf.

Verskeie suksesvolle produksies soos pantomimes, revues en tonele word aangebied, wat jaarliks vol sale trek.

Leerders word die kans gegun om hul talente te vertoon by die jaarlikse talentaand. Ons het leerders wat kan sing, dans, instrumente speel en selfs wat trompoppie toertjies kan doen.

Die Afrikaanse en Engelse Redenaarsaande word ook elke jaar aangebied, en ons skool verwerf telkens eerste plekke by die interskole redenaarskompetisies wat gehou word.

Wat die kultuuraktiwiteite by Hoërskool Tuine so uniek maak, is dat ons ook baie talentvolle onderwysers het, wat saam met die leerders aan die produksies deelneem.

Mnr & MEJ tuINE

REVUE

TALENTAANDE

GROENTJIEKONSERT

PA & SEUN AAND

MA & DOGTER TEE