(012) 379 6181 ontvangs@hstuine.co.za

Nuwe Student

1. LEERDER INLIGTING:

2. SKOLASTIESE GESKIEDENIS VAN LEERDER:

BROERS/SUSTERS WAT TANS BY HOëRSKOOL TUINE INGESKRYF IS:

3. VERVOER: (wyse wat gebruik word om by die skool te kom. Merk slegs een)

KILOMETER

4. GESINSBESONDERHEDE: